<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami</h1> <h3>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im.Hansa Aspergera</h3> <p>asperger, aspergera, hans asperger, stowarzyszenie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.niegrzecznedzieci.yum.pl/" rel="nofollow">http://www.niegrzecznedzieci.yum.pl/</a></p> </div>